• Umowa o podział majątku w...
  18.01.2020

Umowa o podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej - projekt aktu notarialnego

finanse

,

nieruchomość

,

małżeństwo

|

umowy


Umowa o podział majątku wspólnego - po ustanowieniu rozdzielności majątkowej w drodze umowy pomiędzy małżonkami bądź na mocy wyroku sądu (ustanie wspólności ustawowej) oraz po ustaniu małżeństwa w wyniku rozwodu każdemu z małżonków przysługuje udział w majątku wspólnym. W razie ustania wspólności ustawowej na skutek w/w zdarzeń, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. W sprawach nieunormowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, te z kolei odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności. maksymalna stawka taksy notarialnej za dokonanie tej czynności uzależniona jest od wartości majątku podlegającego podziałowi.
Małżeństwo, Ustawowa wspólność majątkowa, Rozdzielność majątkowa, Umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, Umowa o podział majątku wspólnego , akt notarialny, maksymalna stawka taksy notarialnej
5.00
Kup dokument
Dokumenty do pobrania:
Dokument zawiera:
  • Opis, czego dotyczy dokument
  • Instrukcję poprawnego wypełnienia z dokładnym wyjaśnieniem
  • Przykładowo uzupełniony dokument
  • Gotowy wzór do wypełnienia
Pobierz PDF
Dokument zawiera gotowy do uzupełnienia wzór.
Wypełniony poprawnie dokument możesz wydrukować.

Pobierz wzór do wydruku
Ponad 2 000 wzorów pism i umów!
Darmowy wzór dokumentu do pobrania
Pobierz darmowy dokument i przekonaj się sam, że warto!

Korzystaj z profesjonalnej bazy dokumentów opracowanych przez prawników i specjalistów. Dzięki wyjaśnieniu definicji, instrukcji wypełnienia oraz przykładzie uzupełnionego pisma zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...