• § 3. - Informacje w doku...
  14.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2020

Obserwuj akt

§ 3 nr 1 ASO


Informacje w dokumencie informacyjnym

1.
Dokument informacyjny może zostać sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim.
2.
Wszelkie informacje stanowiące treść dokumentu informacyjnego zamieszcza się według kolejności określonej w niniejszym Załączniku.
2a.
Jeżeli którakolwiek z informacji podlegających ujawnieniu na podstawie przepisów niniejszego Załącznika nie występuje lub nie ma zastosowania, należy zamieścić o tym stosowną wzmiankę w odpowiednim miejscu dokumentu informacyjnego.
3.
W dokumencie informacyjnym nie powinno zamieszczać się sformułowań technicznych lub zawodowych (profesjonalnych), które mogą być niejasne dla nabywców instrumentów finansowych niezwiązanych zawodowo z działalnością emitenta lub z rynkiem kapitałowym, bez ich właściwego wyjaśnienia.
4.
W przypadku, gdy informacje przedstawione w dokumencie informacyjnym są podawane w innej walucie niż złoty lub euro, emitent ma obowiązek wskazania średnich kursów wymiany tej waluty, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub sprawozdaniem finansowym, w stosunku do złotego i euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, a w szczególności:
1)
kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
2)
kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
3)
najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie.
§ 3 Informacje w dokumencie informacyjnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...