• Art. 141. - Przepisy dos...
  05.06.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 141. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 140 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 139 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 11, odmawia dokonania zmiany:
1)
zezwolenia, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum, dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego publicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
2)
zezwolenia, o którym mowa w art. 88 akt założycielski szkoły lub placówki ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego, publicznego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia.
Art. 141. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...