• Art. 137. - Przepisy dos...
  26.05.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 137. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–7, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 7, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych zgodnie art. 136 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, odmawia dokonania zmiany tego wpisu, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 135 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–6.
Art. 137. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...