• Art. 123. - Przepisy dos...
  30.05.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 123. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
W przypadku, o którym mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 120 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1. Przepisu nie stosuje się w przypadku ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, dokonano zmiany zezwolenia na podstawie art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie:
1)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 6,
2)
dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, której jest podporządkowana organizacyjnie szkoła filialna – w przypadku, o którym mowa w art. 117 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 7
– w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 5, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., dokonuje zmiany tego zezwolenia, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 121 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 5.
Art. 123. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...