• Art. 31. termomod. - Utra...
  22.02.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 31. termomoderniz.


Utrata mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 1121, z późn. zm.).
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...