• Art. 3. termomod. - Podst...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 3. termomoderniz.


Podstawa premii termomodernizacyjnej

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1)
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,
b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,
c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub
2)
zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. b - co najmniej o 25 %, lub
3)
zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. c - co najmniej o 20 %, lub
4)
zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Art. 3. Podstawa premii termomodernizacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...