• Art. 19. detek. - Dane po...
  16.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 19. usługi detekt.


Dane podlegające wpisowi do rejestru

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1)
data wniosku o wpis do rejestru;
2)
firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
3)
dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 wymagania co do wykonywania działalności pkt 1, oraz numer licencji;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
5)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
6)
adres stałego miejsca wykonywania działalności;
7)
data dokonania wpisu do rejestru;
8)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.
Art. 19. Dane podlegające wpisowi do rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...