• Ustawa o świadczeniach ro...
  31.10.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 31.10.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 26 Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. poz. 968, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U.
z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. poz. 25, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. poz. 651, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 926, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 887, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1118, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...