• Art. 6. o świad. rodz. - ...
  11.07.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 11.07.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Art. 6. o świad. rodz.


Wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania

1.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4ust . 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1)
18. roku życia lub
2)
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3)
24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
1b.
W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24. roku życia.
2.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)
95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2)
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3)
135,0,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Wysokość świadczeń rodzinnych jest ustalana na podstawie art. 19 uzgadnianie wysokości weryfikowanych zasiłków i świadczeń rodzinnych niniejszej ustawy.
Art. 6. Wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysług... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 121 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...