• Art. 183. - Egzekucja ka...
  20.07.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.07.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 183. świadcz. opieki zdr


Egzekucja kar pieniężnych, skarga od decyzji w sprawie kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 167 nałożenie kary pieniężnej na Prezesa Funduszy, zastępcę Prezesa lub dyrektora oddziału, art. 170 nieusunięcie przez świadczeniodawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości i art. 171 rażące naruszenie prawa lub rażące naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej nakładanej na podstawie przepisów ustawy minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych nieprawidłowości.
3.
Od decyzji w sprawie kar pieniężnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Art. 183. Egzekucja kar pieniężnych, skarga od decyzji w ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...