• Art. 50. rad. praw. - Zg...
  25.02.2021

Ustawa o radcach prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2021

Dz.U.2020.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Art. 50. rad. praw.


Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych

1.
W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.
2.
Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.
3.
Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.
4.
Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:
1)
ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
2)
wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
3)
ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
4)
wybór rzecznika dyscyplinarnego;
5)
uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
6)
dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
7)
odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
8)
ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
9)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
10)
wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 skład Krajowej Rady Radców Prawnych ust. 1.
Art. 50. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...