• Art. 130. pod. tow. i usł...
  23.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 130. pod. tow. i usł.


Rozporządzenie w sprawie wymogów wobec dokumentu wystawianego przez sprzedawcę

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór znaku, o którym mowa w art. 127 zwrot podatku podróżnym spoza UE i obowiązki sprzedawców ust. 4 pkt 3;
2)
wzór stempla, o którym mowa w art. 128 podstawa dokonania zwrotu podatku podróżnemu ust. 2;
3)
niezbędne dane, które powinien zawierać dokument, o którym mowa w art. 128 podstawa dokonania zwrotu podatku podróżnemu ust. 2.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
prawidłową identyfikację towarów;
2)
możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne;
3)
formę, w której ma być dokonany zwrot podatku;
4)
konieczność prawidłowego określenia kwoty podatku, o której zwrot może ubiegać się podróżny;
5)
prawidłową identyfikację sprzedawcy i nabywcy;
6)
konieczność zapewnienia prawidłowego oznaczania punktów sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
inne towary niż wymienione w art. 126 zwrot podatku osobom fizycznym zamieszkałym na stałe poza terytorium UE
ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 126 zwrot podatku osobom fizycznym zamieszkałym na stałe poza terytorium UE
ust. 1,
2)
minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentu, o którym mowa w art. 128 podstawa dokonania zwrotu podatku podróżnemu ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,
3)
maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 128 podstawa dokonania zwrotu podatku podróżnemu ust. 6
- uwzględniając sytuację gospodarczą państwa, sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem oraz przepisy Unii Europejskiej.
4.
(uchylony)
Art. 130. Rozporządzenie w sprawie wymogów wobec dokument... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...