• Art. 106j. - Faktura kor...
  20.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 106j. pod. tow. i usł.


Faktura korygująca

1.
W przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1)
udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a podstawa opodatkowania usług i dostawy towarów ust. 7 pkt 1,
2)
udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a podstawa opodatkowania usług i dostawy towarów ust. 10 pkt 1,
3)
dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4)
dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4,
5)
podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
- podatnik wystawia fakturę korygującą.
2.
Faktura korygująca powinna zawierać:
1)
wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
2)
numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3)
dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 1-6,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4)
przyczynę korekty;
5)
jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6)
w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.
3.
W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:
1)
powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
2)
może nie zawierać danych określonych w art. 106e elementy faktury ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
Art. 106j. Faktura korygująca - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Interpretacje: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...