• Art. 22o. pod. dochod. fi...
  24.10.2019

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2019

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 22o. pod. doch.od osób fi


Rozporządzenie w sprawie aktualizacji wyceny środków trwałych

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 22a przesłanki podlegania amortyzacji, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 22d przesłanki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych ust. 1, kwoty określonej w art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ust. 10 do obliczenia wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 22g wartość początkowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ust. 17, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 22j przesłanki indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10 %.
2.
Wskaźniki wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w odstępach kwartalnych.
Art. 22o. Rozporządzenie w sprawie aktualizacji wyceny śr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...