• Art. 46. - Wykaz dzienny...
  26.09.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 26.09.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Art. 46. opiek. nad dziećmi 3


Wykaz dziennych opiekunów

1.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2.
Wykaz zawiera:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2)
numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 dzienny opiekun ust. 1 pkt 1;
3)
imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4)
miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5)
informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
6)
liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7)
czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8)
wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3.
Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4.
Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
Art. 46. Wykaz dziennych opiekunów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...