• Art. 27. - Rejestr żłobk...
  31.10.2020

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 31.10.2020

Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Art. 27. opiek. nad dziećmi 3


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

1.
Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
2.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy.
3.
Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a system informatyczny służący realizacji ustawy, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4.
Rejestr zawiera:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2)
numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3)
miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4)
informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5)
informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7)
liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8)
liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9)
informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10)
wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
5.
Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.
Art. 27. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...