• Art. 7. - Przewodniczący...
  19.01.2021

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2021

Dz.U.2020.0.2059 t.j. - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Art. 7. nadzór rynek fin.


Przewodniczący Komisji

1.
Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, spośród osób, które:
1)
posiadają obywatelstwo polskie;
2)
korzystają z pełni praw publicznych;
3)
posiadają wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;
4)
posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na rynku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym;
5)
posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
6)
nie były karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7)
cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.
2.
Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do dnia powołania swego następcy.
Art. 7. Przewodniczący Komisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...