• Art. 17. - Wydatki związ...
  29.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 17. insp. wet.


Wydatki związane z wykonywaniem czynności przez wyznaczonych do nich lekarzy weterynarii

Do wydatków związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności, ust. 1, zalicza się wydatki na:
1)
wynagrodzenia osób niebędących pracownikami Inspekcji;
2)
obsługę finansową;
3)
sprzęt i materiały związane z wykonywaniem tych czynności, w tym:
a) do prowadzenia dokumentacji oraz gromadzenia i przesyłania danych,
b) odczynniki do badań na włośnie,
c) odzież ochronną do badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa;
4)
konserwację i naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt 3;
5)
tusz i pieczęcie do znakowania mięsa;
6)
badania laboratoryjne niezbędne do wydania oceny mięsa;
7)
szkolenia lekarzy weterynarii oraz innych osób wykonujących te czynności;
8)
ponoszone przez wyznaczone osoby koszty, o których mowa w art. 30 opłaty pobierane przez Inspekcję, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 2;
9)
dojazdy pracowników Inspekcji w celu kontroli wykonywania powierzonych zadań.
Art. 17. Wydatki związane z wykonywaniem czynności przez ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...