• Art. 63. gosp. nier. - Ni...
  03.08.2020

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2020

Dz.U.2020.0.65 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 63. gosp. nier.


Niedotrzymywanie terminów zagospodarowania nieruchomości

1.
W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, o których mowa w art. 62 sposób zagospodarowania nieruchomości, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy.
2.
W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 62 sposób zagospodarowania nieruchomości, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalonych stosownie do przepisów rozdziału 8 działu II.
3.
Wysokość dodatkowej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 2, wynosi 10 % wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości.
4.
Opłaty, o których mowa w ust. 2, ustala właściwy organ w drodze decyzji.
Art. 63. Niedotrzymywanie terminów zagospodarowania nieru... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 29 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...