• Art. 181a. - Uprawnienie...
  31.10.2020

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny aktualny na dzień: 31.10.2020

Dz.U.2020.0.65 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 181a. gosp. nier.


Uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomościami do wglądu do dokumentów

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1)
ksiąg wieczystych,
2)
katastru nieruchomości,
3)
ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4)
tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169 organ prowadzący kataster nieruchomości,
5)
planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6)
rejestrów cen nieruchomości,
7)
rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b istota pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8)
ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9)
świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.
Art. 181a. Uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomości... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...