• Art. 150. gosp. nier. - S...
  23.01.2021

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.1990 t.j. - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 150. gosp. nier.


Skutki wyceny nieruchomości

1.
W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:
1)
określenia wartości rynkowej;
2)
określenia wartości odtworzeniowej;
3)
ustalenia wartości katastralnej;
4)
(uchylony)
5)
określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
2.
Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.
3.
Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
4.
Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.
5.
Określenia wartości wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 161 powszechna taksacja, wartość katastralna dokonują rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.
6.
(uchylony)
Art. 150. Skutki wyceny nieruchomości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 65 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...