• Rozporządzenie Ministra S...
  08.07.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 08.07.2020

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

Rozdział 4. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.12.2016 r. - Dz.U. z 1916 r. poz. 2193]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...