• § 4. - Tryb postępowania...
  08.07.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 08.07.2020

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

§ 4 staż doradc.restrukt


Tryb postępowania w sprawie odbycia stażu

1.
Staż adaptacyjny odbywa się w sądzie rejonowym właściwym do rozpoznawania spraw restrukturyzacyjnych
i upadłościowych.
2.
Organ prowadzący postępowanie przesyła postanowienie, o którym mowa w § 2, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego i dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, do prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwanego dalej „prezesem sądu okręgowego”.
3.
Prezes sądu okręgowego wyznacza sąd rejonowy, w którym wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwany dalej „sądem rejonowym”.
4.
Za zgodą organu prowadzącego postępowanie wnioskodawca może odbywać staż adaptacyjny w wybranym przez siebie sądzie.
5.
W zakresie czynności stanowiących obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka staż adaptacyjny jest odbywany w miejscu wykonywania tych czynności.
§ 4 Tryb postępowania w sprawie odbycia stażu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...