• Prawo upadłościowe
  17.01.2021

Prawo upadłościowe

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2021

Dz.U.2020.0.1228 t.j. - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika. W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka niezwłocznie.
Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym. Przepisu art. 396 wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...