• Art. 62. pr. przewoz. - O...
  20.06.2019

Prawo przewozowe

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2019

Dz.U.2017.0.1983 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Art. 62. pr. przewoz.


Odpowiedzialność za szkody

1.
Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
2.
Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
(Art. 62 ust. 2 na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. sygn. akt K 37/07 (Dz. U. Nr 219, poz. 1408), z dniem 11.12.2008 r. utracił moc w części obejmującej zwrot „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”.
Promuj swoją kancelarię!
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...