• Art. 385. ochr. środow. -...
  02.06.2020

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1396 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 385. ochr. środow.


Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

1.
Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzeń:
1)
określi organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych, uwzględniając specyfikę i charakter zadań realizowanych przez te organy;
2)
może określić w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska szczegółowe sposoby realizacji przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone:
1)
organy odpowiadające za nadzór;
2)
zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych;
3)
przysługujące kompetencje w zakresie wykonywanych zadań.
3.
Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, formę, zakres, układ, techniki i terminy przedstawiania przez jednostki nadzorowane organom nadzorczym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
4.
Minister, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, uwzględni specyfikę funkcjonowania Sił Zbrojnych:
1)
w zakresie eksploatowania charakterystycznej infrastruktury;
2)
w toku działalności szkoleniowej;
3)
w toku innej szczególnej działalności mającej związek z koniecznością spełnienia wymagań ochrony środowiska.
Art. 385. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...