• Art. 214. ochr. środow. -...
  05.07.2020

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 05.07.2020

Dz.U.2019.0.1396 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 214. ochr. środow.


Zmiany w instalacji

1.
Przed dokonaniem zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowie, która może mieć wpływ na środowisko, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia lub złożyć wniosek o
zmianę pozwolenia zintegrowanego.
2.
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, informuje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, prowadzącego instalację o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W takim przypadku organ stwierdza, czy planowana zmiana ma charakter istotnej zmiany.
3.
Zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie instalacji ust. 2.
4.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie instalacji i art. 208 wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, mające związek z planowanymi zmianami.
5.
Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 okres ważności i treść pozwolenia i art. 211 pozwolenie zintegrowane, mające związek z planowanymi zmianami.
Art. 214. Zmiany w instalacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...