• Art. 28. - Rozwiązanie z...
  06.06.2020

Prawo o zgromadzeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2020

Dz.U.2019.0.631 t.j. - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Obserwuj akt

Art. 28. Pr. o zgromadzeniach


Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego

1.
Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:
1)
jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
2)
jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3)
powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
4)
jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne;
5)
zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a.
2.
Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.
Art. 28. Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...