• Art. 7. - Okresowe rapor...
  22.04.2019

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2002.166.1361 - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

Obserwuj akt

Art. 7. port. urz.


Okresowe raporty w sprawie portowych urządzeń odbiorczych

1.
Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską ma obowiązek sporządzania okresowych raportów obejmujących dane dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na względzie potrzebę monitorowania eksploatacji portowych urządzeń odbiorczych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sporządzania raportów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich opiniowania przez dyrektora właściwego urzędu morskiego.
Art. 7. Okresowe raporty w sprawie portowych urządzeń odb... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...