• Art. 14. - Działania edu...
  16.07.2018

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2018

Dz.U.2017.0.2030 t.j. - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Obserwuj akt

Art. 14. pomoc i eduk.prawna


Działania edukacyjne organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej

Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1)
możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
2)
prawach i obowiązkach obywatelskich;
3)
działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
4)
mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;
5)
możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...