• Art. 3e. - Zgoda na dorę...
  22.04.2019

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2018.0.800 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 3e. Ordynacja podatk.


Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego

§ 1.
Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ.
§ 2.
W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta zgody, o której mowa w § 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody.
§ 3.
Do doręczania, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy art. 144a doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz art. 146 zmiana adresu do doręczeń.
Art. 3e. Zgoda na doręczanie pism w formie dokumentu ele... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...