• Art. 89. - Zakaz wykonyw...
  01.03.2021

Art. 89. oferta. publ. spół.


Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji

1.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:
1)
akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 obowiązek zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej;
2)
wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 lub art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1;
3)
akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 kryteria ceny akcji w wezwaniu, wniosek o zgodę na cenę nie spełniającą wymaganych kryteriów.
2.
Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 lub 3 albo art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.
2a.
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 lub art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 lub 3 albo art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 2 lub 5.
2b.
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 4 pkt 3 albo art. 88a zakaz nabywania lub obejmowania akcji spółki publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.
3.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Art. 89. Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...