• Art. 92. o ubezp. obowiąz...
  02.06.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 92. o ubezp. obowiąz. ,


Przedawnienie roszczeń z tytułu opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia

1.
Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Bieg przedawnienia przerywa:
1)
każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;
2)
uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty;
3)
wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach określonych w art. 10 spełnienie obowiązku ubezpieczenia, ust. 2;
4)
zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
3.
Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny, o której mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 i 2 - biegnie ono na nowo;
2)
pkt 3 - okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego;
3)
pkt 4 - okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego.
Art. 92. Przedawnienie roszczeń z tytułu opłaty za niedop... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...