• Kodeks postępowania cywil...
  20.10.2020

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2020

Dz.U.2020.0.1575 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów

W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich stadium.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawach, o których mowa w art. 633 uprawnienia procesowe rzeczników konsumentów, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...