• Kodeks postępowania cywil...
  23.01.2021

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.1575 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

§ 1.
Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi oraz po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie kosztów.
§ 2.
Jeżeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelności mających za przedmiot świadczenia bieżące, stosuje się odpowiednio art. 1029 plan podziału sumy wyegzekwowanej z wynagrodzenia za pracę § 1 i art. 1031 podział i wypłata kwot wyegzekwowanych z wynagrodzenia za pracę.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy art. 1030 uczestnicy podziału sumy wyegzekwowanej z wynagrodzenia i art. 1032 pozostawienie należności wierzyciela na rachunku depozytowym Ministra Finansów stosuje się także w postępowaniu unormowanym w rozdziale niniejszym. W podziale sumy uzyskanej z egzekucji umieszcza się także wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym, jeżeli zastawnikowi przysługuje prawo zaspokojenia się z przedmiotu egzekucji oraz jeżeli prawa swe udowodnił dokumentem urzędowym najpóźniej w dniu złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy ulegającej podziałowi.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...