• Kodeks postępowania cywil...
  29.10.2020

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2020.0.1575 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział 1. Przepisy ogólne

W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Orzeczenia: 1
Do wniosków, dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
Orzeczenia: 2
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego rozpoznawane są na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...