• Art. 182[4]. - Uprawnien...
  28.02.2020

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2020

Dz.U.2019.0.1040 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 1824. KP


Uprawnienia pracownika przysposabiającego dziecko lub przyjmującego je na wychowanie

§ 1.
Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a urlop rodzicielski § 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2.
W przypadku, o którym mowa w § 1, przepis art. 1791 wnioski w sprawach urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio.
Art. 1824. Uprawnienia pracownika przysposabia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Lublin (woj. lubelskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...