• Art. 148. Konst. - Kompet...
  19.04.2019
Testuj za darmo - w tym akcie wszystkie orzeczenia są dostępne zupełnie za darmo. Kup dostęp do całego orzecznictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2019

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 148. Konst.


Kompetencje Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów:
1)
reprezentuje Radę Ministrów,
2)
kieruje pracami Rady Ministrów,
3)
wydaje rozporządzenia,
4)
zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
5)
koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
6)
sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
7)
jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.
Art. 148. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 3
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...