• Art. 42. KPSW - Biegły, s...
  24.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 42. KPSW


Biegły, specjalista i tłumacz

§ 1.
Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art 193–201 Kodeksu postępowania karnego.
§ 2.
W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego sąd lub prokurator działający na podstawie art. 56 podmioty uprawnione do przeprowadzenia czynności wyjaśniających § 1 powołuje biegłego psychiatrę. Przepis art. 202 biegli psychiatrzy § 5 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Do tłumacza i specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy art 204-206 Kodeksu postępowania karnego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 42. Biegły, specjalista i tłumacz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...