• Art. 24. KPSW - Obrońca w...
  25.05.2019

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2019

Dz.U.2018.0.475 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 24. KPSW


Obrońca w sprawach o wykroczenia

§ 1.
Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat albo radca prawny.
§ 2.
Do obrońcy obwinionego stosuje się odpowiednio przepisy art 83-86 Kodeksu postępowania karnego.
§ 3.
Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania karnego stosowanych na podstawie art. 1 przepisy regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia§ 2 mówi się o obrońcy albo o adwokacie, rozumie się przez to także radcę prawnego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 24. Obrońca w sprawach o wykroczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...