• Art. 709[11]. KC - Narusz...
  19.01.2020

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2020

Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 70911. KC


Naruszenie obowiązków a wypowiedzenie umowy leasingu

Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 zakres obowiązków korzystającego z leasingu § 1 lub w art. 7099 sposób korzystania z rzeczy albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910 zgoda na dokonywanie zmian w rzeczy w leasingu, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.
Art. 70911. Naruszenie obowiązków a wypowiedze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...