• Art. 353[1]. KC - Zasada ...
  26.05.2019

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Art. 3531. KC


Zasada swobody umów i jej ograniczenia

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 3531. Zasada swobody umów i jej ograniczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...