• Art. 43. - Współpraca w ...
  19.03.2019

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Stan prawny aktualny na dzień: 19.03.2019

Dz.U.2018.0.151 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Obserwuj akt

Art. 43. zwal. zakaż.


Współpraca w zakresie ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

Jednostki, o których mowa w art. 42 zlecenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi ust. 1, realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, współpracują z:
1)
Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojskową Inspekcją Sanitarną i Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195);
3)
podmiotami, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
4)
Narodowym Funduszem Zdrowia;
5)
podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowego nadzoru epidemiologicznego;
6)
organami samorządu terytorialnego;
7)
Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...