• Art. 7a. sys. zgod. - Oce...
  03.12.2020

Ustawa o systemie oceny zgodności

Stan prawny aktualny na dzień: 03.12.2020

Dz.U.2019.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 7a. syst. zgod.


Ocena zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami

1.
Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami dokonuje producent lub importer, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, ust. 1 lub w odrębnych ustawach.
2.
Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności może upoważnić kompetentną jednostkę do wykonywania zadań dotyczących oceny zgodności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, ust. 1.
Art. 7a. Ocena zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...