• Art. 50a. - Odpowiedzial...
  23.03.2019

Ustawa o ochronie osób i mienia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2019

Dz.U.2018.0.2142 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 50a. och. osób i mienia


Odpowiedzialność karna za nie usunięcie w terminie naruszeń prawa lub nieprawidłowości

Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, ust. 3, nie usuwa, w terminie określonym w zaleceniu, stwierdzonych w ramach sprawowanego nadzoru Komendanta Głównego Policji naruszeń przepisów prawa lub nieprawidłowości,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 50a. Odpowiedzialność karna za nie usunięcie w termi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...