• Art. 50a. - Odpowiedzial...
  26.05.2019

Ustawa o ochronie osób i mienia

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.2142 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 50a. och. osób i mienia


Odpowiedzialność karna za nie usunięcie w terminie naruszeń prawa lub nieprawidłowości

Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 43 nadzór Komendanta Głównego Policji, ust. 3, nie usuwa, w terminie określonym w zaleceniu, stwierdzonych w ramach sprawowanego nadzoru Komendanta Głównego Policji naruszeń przepisów prawa lub nieprawidłowości,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 50a. Odpowiedzialność karna za nie usunięcie w termi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...