• Art. 38c. - Zwolnienie z...
  23.09.2018

Ustawa o ochronie osób i mienia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2018

Dz.U.2017.0.2213 t.j. - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 38c. och. osób i mienia


Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego

Osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i pełni funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 1 lub 2, jest zwolniona z obowiązku określonego w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 7 lub art. 27 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3, jeżeli dysponuje orzeczeniem lekarskim uzyskanym w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556).
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...