• Art. 27. lasy - Zbiory ru...
  20.04.2019

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2019

Dz.U.2018.0.2129 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 27. lasy


Zbiory runa leśnego

1.
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 zakazy wstępu do lasu i art. 30 czynności zabronione w lesie, do zbioru płodów runa leśnego:
1)
na potrzeby własne;
2)
dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem.
3.
Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.
4.
Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne.
5.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.
Art. 27. Zbiory runa leśnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...