• Art. 18. - Przychody Ins...
  24.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 18. kinemat.


Przychody Instytutu

1.
Przychodami Instytutu są:
1)
dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem;
2)
przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
3)
darowizny, spadki i zapisy;
4)
przychody z majątku Instytutu;
5)
środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 Fundusz Promocji Kultury ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495);
6)
wpłaty, o których mowa w art. 19 obowiązek wpłat na rzecz Instytutu ust. 1–5, 6a i 7;
7)
(uchylony)
8)
wpływy z kar nałożonych na podstawie art. 19b kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków w zakresie przekazywania danych Instytutowi.
2.
Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.
3.
Koszty działalności Instytutu pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
Art. 18. Przychody Instytutu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...