• Art. 13. - Zadania Dyrek...
  26.10.2020

Ustawa o kinematografii

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2020

Dz.U.2019.0.2199 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

Obserwuj akt

Art. 13. kinemat.


Zadania Dyrektora Instytutu

1.
Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1)
opracowanie rocznego planu działalności oraz projektu rocznego planu finansowego Instytutu, a także występowanie do ministra z wnioskami w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań Instytutu;
2)
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;
3)
dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji twórczości filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej, po zasięgnięciu opinii ekspertów wskazanych przez ministra spośród przedstawicieli środowisk filmowych;
4)
sprawowanie zarządu majątkiem Instytutu;
5)
prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu.
3.
Dyrektor może ustanawiać stypendia i nagrody ze środków Instytutu.
Art. 13. Zadania Dyrektora Instytutu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...